Kara HR

Foutmelding

 • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (regel 1901 van /var/www/kara-hr.be/kara-hr.be/wwwroot/includes/database/query.inc).
 • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (regel 1901 van /var/www/kara-hr.be/kara-hr.be/wwwroot/includes/database/query.inc).
 • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (regel 1901 van /var/www/kara-hr.be/kara-hr.be/wwwroot/includes/database/query.inc).
 • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (regel 1901 van /var/www/kara-hr.be/kara-hr.be/wwwroot/includes/database/query.inc).
 • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (regel 1901 van /var/www/kara-hr.be/kara-hr.be/wwwroot/includes/database/query.inc).
 • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (regel 1901 van /var/www/kara-hr.be/kara-hr.be/wwwroot/includes/database/query.inc).
 • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (regel 1901 van /var/www/kara-hr.be/kara-hr.be/wwwroot/includes/database/query.inc).
 • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (regel 1901 van /var/www/kara-hr.be/kara-hr.be/wwwroot/includes/database/query.inc).
 • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (regel 1901 van /var/www/kara-hr.be/kara-hr.be/wwwroot/includes/database/query.inc).
 • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (regel 1901 van /var/www/kara-hr.be/kara-hr.be/wwwroot/includes/database/query.inc).
 • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (regel 1901 van /var/www/kara-hr.be/kara-hr.be/wwwroot/includes/database/query.inc).
 • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (regel 1901 van /var/www/kara-hr.be/kara-hr.be/wwwroot/includes/database/query.inc).
 • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (regel 1901 van /var/www/kara-hr.be/kara-hr.be/wwwroot/includes/database/query.inc).
 • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (regel 1901 van /var/www/kara-hr.be/kara-hr.be/wwwroot/includes/database/query.inc).
 • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (regel 1901 van /var/www/kara-hr.be/kara-hr.be/wwwroot/includes/database/query.inc).
 • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (regel 1901 van /var/www/kara-hr.be/kara-hr.be/wwwroot/includes/database/query.inc).
 • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (regel 1901 van /var/www/kara-hr.be/kara-hr.be/wwwroot/includes/database/query.inc).
 • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (regel 1901 van /var/www/kara-hr.be/kara-hr.be/wwwroot/includes/database/query.inc).
 • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (regel 1901 van /var/www/kara-hr.be/kara-hr.be/wwwroot/includes/database/query.inc).
 • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (regel 1901 van /var/www/kara-hr.be/kara-hr.be/wwwroot/includes/database/query.inc).

Vacatures

ma, 10/09/2012
Functiebeschrijving:

1. U draagt de verantwoordelijkheid voor de implementatie, het onderhoud, het up to date
houden en het optimaliseren van het cGMP kwaliteitssysteem conform de eisen van de
Europese en Amerikaanse regelgeving;
2. U stelt acties op tekortkomingen en verbeteringen voor;
3. U adviseert en rapport de monitoring van de parameters (kpi’s) voor de kwaliteitssystemen;
4. U begeleidt de voorbereiding en uitvoering van inspecties en communiceert met overheden
over follow-up;
5. U communiceert intern en extern ten aanzien van de kwaliteitseisen van de producten en u bent verantwoordelijk voor de implementatie van de
afgesloten Quality Agreements;
6. U draagt het kwaliteitsbeleid uit naar andere afdelingen binnen en u hebt regelmatig
overleg met de QA manager in Nederland;
7. U bent verantwoordelijk voor het opstellen en beheer van het QA budget, de aansturing van
en het leiding geven aan de medewerkers in de afdeling QA

do, 21/06/2012
Functiebeschrijving:
 • Technische analyse, programmeren, implementeren en testen in een test-driven omgeving.
 • Kwaliteit en onderhoudbaarheid zijn hierbij zeer belangrijk.
 • Opstellen van documentatie en automated testing
 • Analyse, design, code, testen, debuggen en deployen van software en software-componenten, op basis van de functionele vereisten.
 • Zorgen voor voldoende kwaliteit door het maken van voldoende (automatische) testen en het schrijven van de nodige documentatie.
 • Verwerking van de vragen, de probleemmeldingen en de aanpassingen n.a.v. de functionele of technische analyse.
 • U hebt de verantwoordelijkheid over de technische uitwerking en planning. Op technisch vlak wordt u gecoacht en werkt u binnen een klein development team.
di, 22/05/2012
Functiebeschrijving:

U gaat met de commerciëlen en de klanten ondersteunen in het juiste gebruik van de producten.
U helpt de commerciëlen bij de uitbouw van hun klantenbestand door het verstrekken van de juiste technisch-wetenschappelijke informatie.
U volgt de wetenschappelijke evolutie op de voet.
U maakt analyses die van nut zijn voor de collega's van R&D.
U gaag hiervoor regelmatig naar het verre buitenland.

di, 22/05/2012
Functiebeschrijving:
 • U wordt belast met het coördineren en managen van de opdracht en de werf, het bewaken van de voortgang en het toezien op het respecteren van de doelstellingen van bij de start tot de afsluiting van het project
 • U wordt belast met her superviseren, het opvolgen en het controleren van de kwaliteit van de door de aannemer uitgevoerde werkzaamheden, de scope en de afwijkingen
 • U staat in voor alle kwaliteit, milieu- en veiligheidsaspecten verbonden met de uitvoering en de oplevering van de werf.
 • U beheert alle nodige documenten voor de uitvoering van de opdracht vanaf de start tot de definitieve oplevering.  

Beheren van de kwaliteit, het budget en de planning van de opdracht

§ Bestuderen van het bestek voorafgaand aan de werken
§ Toezien op de kwaliteit van de werken: waken over de eerbiediging door de aannemer van de uitvoering van kwalitatieve proeven en van de keuringen, erop toezien dat de aannemer de uitvoeringsdocumenten, keuringsaanvragen enz. indient en deze documenten opvolgen, opstellen van proces-verbaal van vaststelling en afwijkingsfiches, toepassen van straffen.
§ Waken over de eerbiediging van het budget: opstellen van verrekeningen voor wijzigende, bijkomende en aanvullende werken, nazien van de maandelijkse vorderingsstaten,...
§ Waken over de goede afwikkeling van de planning der werken en de leveringen.  Beheren van de documenten nodig voor de uitvoering van de opdracht: OFM (opdrachtfiche), de PV’s van de werfvergaderingen, de briefwisseling, het dagboek der werken, de PV’s, de ongeval- en verzekeringsaangiften,..

di, 22/05/2012
Functiebeschrijving:
 • Je hebt de leiding over één of meerdere aannemingsopdrachten en je bent belast met het coördineren en managen van de opdracht en de werf: Dit houdt ondermeer in dat:
 • Je erover waakt dat de aannemer de werken uitvoert in overeenstemming met de bepalingen van het bestek, om te komen tot een oplevering van de werken binnen de vooropgestelde planning, het voorziene budget en de in het bestek beschreven kwaliteit
  Voor technische expertise, kan u een beroep doen op de ingenieurs van het studiebureau
 • Je staat (in samenwerking met de veiligheidscoördinator) in voor alle kwaliteit-, milieu- en veiligheidsaspecten verbonden met de uitvoering en de oplevering van de werf
 • Je beheert alle nodige documenten die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht (bv. de pv’s van de werfvergaderingen, het dagboek der werken,…) vanaf de start tot de definitieve oplevering (opstellen van de eindafrekening, beheren van de “as-built” dossiers)
 • Je staat in voor de organisatie en coördinatie van het werfteam, bestaande uit een 5 tal medewerkers (werfleider, werfopzichters en administratief medewerker)